Shazam! Fury of the Gods (2023)

Trailer : Shazam! Fury of the Gods (2023)

Shazam! Fury of the Gods (2023)
Year : 2023 6.0 /10 Sound : SUB HD

Synopsis : Shazam! Fury of the Gods (2023)

Shazam! Fury of the Gods 2023 ဘီလီသည် အားကြီးသော သူရဲကောင်း Shazam ဖြစ်လာရန် အထူး ပါဝါများ ပေးအပ်ထားသော်လည်း ၎င်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ရှိမရှိ အမြဲတမ်း မေးခွန်းထုတ်နေပါသည်။ သို့သော် ယင်းက တစ်ဖန် ဘီလီသည် ဤစွမ်းအားအတွက် မသင့်လျော်ဟု သဘောမတူသော Hesperla နှင့် Calypso ကို ဒေါသထွက်စေသည်။ ဘီလီသည် ကမ္ဘာကြီးကို ခုခံကာကွယ်ပြီး ဤစွမ်းအားနှင့် ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသရမည်ဖြစ်သည်။

Related Movies